Agenda jaar vergadering woensdag 14 maart 2018

Betreft:       agenda jaarvergadering Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit

Datum:       woensdag 14 maart 2018

Plaats:        Multifunctioneel Centrum Julianadorp

Tijd:            20:00 uur – 22:00 uur

 

 

  1. Welkomstwoord door voorzitter Jan Holman

2.Ingekomen stukken

Notulen jaarvergadering 2017 vaststellen

Agenda jaarvergadering 2018 vaststellen

3.Terugblik op 2017

3.1 Algemeen verloop van 2017

3.2 Verloop per evenement in 2017

4.Financiële verantwoording 2017

4.1 Financiële verantwoording 2017

4.2 Kiezen nieuwe leden kascontrole

 

  1. Wijzigingen in het bestuur

5.1 Aftreden van bestuursleden K. van Boxel en R. Versteeven

5.2 Aftreden van voorzitter J. Holman

5.3 Voorstellen, stemmen en aanstellen nieuwe voorzitter

 

  1. De Culturele Vereniging in 2018

 

  1. Mededelingen

 

  1. Rondvraag

 

  1. Sluiting