Agenda jaar vergadering woensdag 14 maart 2018

Betreft:       agenda jaarvergadering Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit

Datum:       woensdag 14 maart 2018

Plaats:        Multifunctioneel Centrum Julianadorp

Tijd:            20:00 uur – 22:00 uur

 

 • 1.Welkomstwoord door voorzitter Jan Holman
 • 2.Ingekomen stukken
 • Notulen jaarvergadering 2017 vaststellen
 • Agenda jaarvergadering 2018 vaststellen
 • 3.Terugblik op 2017
 • 3.1 Algemeen verloop van 2017
 • 3.2 Verloop per evenement in 2017
 • 4.Financiële verantwoording 2017
 • 4.1 Financiële verantwoording 2017
 • 4.2 Kiezen nieuwe leden kascontrole
 • Wijzigingen in het bestuur
 • 5.1 Aftreden van bestuursleden K. van Boxel en R. Versteeven
 • 5.2 Aftreden van voorzitter J. Holman
 • 5.3 Voorstellen, stemmen en aanstellen nieuwe voorzitter
 • De Culturele Vereniging in 2018
 • Mededelingen
 • Rondvraag
 • Sluiting