Notulen jaarvegadering 2017

Notulen jaarvegadering 2017

Notulen Jaarvergadering Culturele vereniging Julianadorp Vooruit Donderdag 16 maart 2017   Aanwezig   :  ± 30 leden Afwezigen met af bericht       : Aanwezige bestuursleden      :  Jan Holman, Karin van Boxel, Monique Minnaard, Aad van Zanten, Jacco Vlaming, Leonie Koenen,Roos Versteeven, Gertjan de Geus, Linda Brouwer Afwezige bestuursleden         :           Patrick Brouwer Notulist     :           Linda Brouwer 1.Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom op de jaarvergadering. 2.Ingekomen stukken, jaarvergadering notulen van 2016 en extra agendapunten Er zijn geen ingekomen stukken. Zonder op- of aanmerkingen worden de notulen door de vergadering goedgekeurd. Er worden geen extra punten toegevoegd aan de agenda. 3.Jaarverslag 2016 De voorzitter neemt het jaar met door met de aanwezigen in de zaal. Dankzij een ondersteunde PowerPoint met weergave van evenementen van het afgelopen jaar, wordt elk evenement kort aangedaan.  Nieuwjaarsduik           : Thema Tropical is goed doorgevoerd. Meer dan 350 legale duikers. Koningsdag                 : Door slecht weer verplaatst naar De Stolp aan schoonweg 78. Dankzij fam. Van den Berg is dit een groot spektakel geworden. Veel bezoekers. Midgetgolf                   : Totaal 106 personen die een balletje kwamen slaan. Dankzij het prachtige weer een geslaagde middag. Zomermarkten           : Op vele zondag in de zomer van 2016 heeft de Culturele Vereniging verschillende activiteiten georganiseerd. O.a. hindernisbaan races, sumo-worstelen, bierfietsen, oude auto’s, rommelmarkten en verschillende optredens van bands waren een succes. Hoefijzerwerpen         : Door te weinig animo voor het touwtrekken, hebben we op het laatst besloten hoefijzerwerpen te introduceren. Dit was een groot succes. Meer dan 50 deelnemers hebben meegedaan. Kermis                        : De opening werd verzorgd door Wally’s pretparade. Dit zorgde op de vrijdag al voor een hoop drukte op...