Kermis regels 2016

Huisregels Kermis Julianadorp

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de onderstaande huisregels:

 1. Volg aanwijzingen van de organisatie/security op.
 2. Op verzoek legitimeren!

                  Let op: alleen geldige en originele documenten worden geaccepteerd.

 1. Alcohol nuttigen < 18 jaar niet toegestaan.

                  Elke vorm van contact met alcoholhoudende drank onder de 18 jaar zal leiden tot verwijdering van het kermisterrein.

                        Het nuttigen van alle dranken is alleen toegestaan in of bij de horecagelegenheden op het terras.

 1. Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd.
 2. Eigen consumpties niet toegestaan.
 3. Verboden drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen op het terrein.       
 4. Verboden gevaarlijke voorwerpen in bezit te hebben op het terrein.
 5. Geen ongewenste intimiteiten.
 6. Geen agressie, geen geweld, geen racisme, gedraag u!
 7. Afval in de afvalbakken.
 8. Buiten het kermisterrein is het verboden om alcoholhoudende drank te consumeren of mee te nemen!!
 9. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade, die u als bezoeker mocht ondervinden.

Bij het niet naleven van onze huisregels kan u de toegang tot het kermisterrein worden ontzegd! Strafbare feiten worden te allen tijde bij de politie gemeld.

De Culturele wenst u een gezellige kermis toe!