Notulen jaarvergadering 2017

Notulen Jaarvergadering Culturele vereniging Julianadorp Vooruit

Donderdag 16 maart 2017

 

 • Aanwezig   :  ± 30 leden
 • Afwezigen met af bericht       :
 • Aanwezige bestuursleden      :  Jan Holman, Karin van Boxel, Monique Minnaard, Aad van Zanten, Jacco Vlaming, Leonie Koenen,Roos Versteeven, Gertjan de Geus, Linda Brouwer
 • Afwezige bestuursleden         :  Patrick Brouwer
 • Notulist     :                                  Linda Brouwer

1.Opening

De voorzitter heet iedereen van harte welkom op de jaarvergadering.

2.Ingekomen stukken, jaarvergadering notulen van 2016 en extra agendapunten

Er zijn geen ingekomen stukken. Zonder op- of aanmerkingen worden de notulen door de vergadering goedgekeurd. Er worden geen extra punten toegevoegd aan de agenda.

3.Jaarverslag 2016

De voorzitter neemt het jaar met door met de aanwezigen in de zaal. Dankzij een ondersteunde PowerPoint met weergave van evenementen van het afgelopen jaar, wordt elk evenement kort aangedaan.

 • Nieuwjaarsduik          : Thema Tropical is goed doorgevoerd. Meer dan 350 legale duikers.
 • Koningsdag                 : Door slecht weer verplaatst naar De Stolp aan schoonweg 78. Dankzij fam. Van den Berg is dit een groot spektakel geworden. Veel bezoekers.
 • Midgetgolf                   : Totaal 106 personen die een balletje kwamen slaan. Dankzij het prachtige weer een geslaagde middag.
 • Zomermarkten           : Op vele zondag in de zomer van 2016 heeft de Culturele Vereniging verschillende activiteiten georganiseerd. O.a. hindernisbaan races, sumo-worstelen, bierfietsen,                                                 oude auto’s, rommelmarkten en verschillende optredens van bands waren een succes.
 • Hoefijzerwerpen         : Door te weinig animo voor het touwtrekken, hebben we op het laatst besloten hoefijzerwerpen te introduceren. Dit was een groot succes. Meer dan 50 deelnemers                                                     hebben meegedaan.
 • Kermis                        : De opening werd verzorgd door Wally’s pretparade. Dit zorgde op de vrijdag al voor een hoop drukte op het plein. Katknuppelen was als vanouds weer op de ijsbaan                                               alleen is spuitvoetbal verplaatst naar het veld daarnaast. Ondanks dat de gemeente eisen hoog zijn, voldoen wij wel aan deze eisen.  We hebben een dikke pluim                    ontvangen van de gemeente  en gaan op deze voet verder.
 • Sint maarten               : Meer dan 300 kinderen aan de desk gehad voor de keuvelkeuring. Groot succes.
 • Sinterklaas                  : Dankzij de Willibrord kerk in Julianadorp hebben we een prachtig onderkomen voor de Sint, zijn pieten en de kinderen. De winnaars van de keuvelkeuring kregen hier                                           hun prijsjes uitgereikt.
 • Winterfair                    : Zoals voorgaande jaren weer in de tent achter de ’t happerij. Dit jaar de knutselhoek geïntroduceerd. Was een succes bij de jonge bezoekers.

 

Via deze weg willen wij nogmaals iedereen bedanken voor hun medewerking aan deze succesvolle evenementen.

4.Financieel verslag 2016

De penningmeester neemt het financieel verslag door met de aanwezigen in de zaal. Dankzij een ondersteunde PowerPoint met weergave van het financieel verslag van het afgelopen jaar, wordt alles duidelijk weergegeven. De kascommissie geeft akkoord op het boekjaar 2016.

Vragen vanuit de zaal:

Hoe zit het met de beveiliging kosten van de kermis en worden deze opgeschroefd voor 2017?

Omdat de Culturele Vereniging al bepaalde eisen van de gemeente moet doen om de kermis te mogen laten plaats vinden in Julianadorp, is beveiliging van het evenemententerrein verplicht. Deze kosten worden gedeeld door de Culturele Vereniging, de kermisexploitanten en de horeca. De kermis van 2016 is prima verlopen, maar toch hebben wij als bestuur gezien dat een extra persoon voor de beveiliging niet misstaat op het plein. Deze moet vooral de drankcontrole van het plein richting de ’t happerij reguleren.

 

Als er geen subsidie wordt verstrekt voor de evenementen, en de kans is daar heel groot op, hoe dichten jullie dan het gat? En hoe groot is het subsidie deel wat jullie binnen krijgen?

Normaal kreeg de Culturele Vereniging +/-  €3000,- aan subsidie binnen voor o.a. de kermis. Uiteraard zullen we ook dit jaar gewoon een aanvraag doen voor onze evenementen. Omdat we geplust hebben, kunnen we een deel van onze kosten opvangen. Dit jaar kunnen we aankijken hoe dit uitpakt en blijkt dit in een negatief resultaat te zullen eindigen eind 2017, moeten we kijken of de kostenverdeling van o.a. de kermis anders ingedeeld moet worden.

5.Verslag kascontrolecommissie en kiezen nieuwe leden kascontrole

6.Evenementen 2017

 • Nieuwjaarduik                        Zondag 1 januari
 • Koegraspop                            Vrijdag 31 maart t/m zondag 2 april
 • Koningsdag                            Donderdag 27 april
 • Zomermarkten
 • Midgetgolf                  Datum nader te bepalen
 • Rok en lol                   Zondag 13 augustus
 • Hoefijzerwerpen                     Zondag 20 augustus
 • Kermis                                    Vrijdag 25 augustus t/m maandag 28 augustus
 • Kermisopening           Vrijdag 25 augustus
 • Katknuppelen             Zondag 27 augustus
 • Spuitvoetbal               Zondag 27 augustus
 • Keuvelkeuring                        Zaterdag 11 november
 • Sinterklaas                             Zaterdag 18 november
 • Winterfair                               Zondag 17 december

 

Vragen vanuit de zaal:

Vorig jaar werd er verteld dat de kermis organiseren steeds lastiger wordt voor het bestuur van de Culturele Vereniging. Is het nu nog haalbaar voor jullie om dit te blijven uitvoeren?

Het klopt dat de kermis organiseren steeds meer van het bestuur van de Culturele Vereniging gaat vragen. Door regel en wetgeving zijn wij steeds meer gebonden en kosten het steeds meer tijd om met nieuwe/aangepaste plannen over de brug te komen en te voldoen aan alle eisen. Desondanks kunnen wij dit tot op heden nog steeds aan. Wij werken op dit moment heel hard met vrijwilligers en zijn ook dankbaar met alle helpende handjes. We hebben vanuit de gemeente Den Helder voor de kermis een dikke pluim gehad en ook dit geeft aan dat we op de goede weg zitten en daar zijn we trots op.

7.Wijzigingen bestuur

Aftredende bestuursleden: Monique Minnaard

Nieuw bestuurslid: Linda Brouwer

Monique Minnaard stopt als bestuurslid en secretaris bij de Culturele Vereniging. Linda Brouwer neemt deze functie over. Omdat het een functie betreft waarvoor gestemd moet worden, neemt de voorzitter de tijd om aanwezige leden bewaar te laten maken. Dit gebeurt niet en hierbij is Linda Brouwer de nieuwe secretaris van de Culturele Vereniging Julianadorp.

 8.Mededelingen

Jan Holman stelt zijn voorzitterschap beschikbaar. Hij zal niet meer herkiesbaar zijn.

9.Rondvraag

Vragen vanuit de zaal:

Hoe zit het met de tegels van Dorper van het jaar?

Daar zijn wij afgelopen jaar druk mee bezig geweest. Ook wij bestuur willen graag de tegels terug op het Loopuytpark. Er is overleg geweest met de gemeente en de wijkconciërge en daaruit is voortgekomen dat de tegels worden teruggeplaatst op het muurtje van de muziektent. Echter moet er eerst onderhoud worden gepleegd aan de muziektent. Wanneer dit is voltooid, zullen de tegels direct worden geplaatst.

10.Afsluiten vergadering

De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst. Alle aanwezigen mogen een potje met tete a tete meenemen. Dit wordt u aangeboden door het bestuur.

11.Hapje en drankje

De avond wordt gezellig afgesloten met een hapje en een drankje.