Dorper van ’t jaar

Elk jaar organiseren wij de Dorper van het jaar verkiezing. Ken jij iemand die zich vrijwillig en belangeloos in zet voor Julianadorp, iemand die het verdient om eens in het zonnetje gezet te worden, die stille vrijwilliger waar elke vereniging op kan bouwen en die altijd klaar staat voor iedereen? Draag hem of haar dan voor!

Iemand voordragen

- wat is de bijzondere verdienste van de kandidaat;
- wat is de betekenis van deze verdiensten voor Julianadorp;
- waarvoor of voor wie heeft de kandidaat zich vrijwillig en belangeloos ingezet;
- gedurende welke perioden (hoeveel jaar/hoeveel uur) is de kandidaat actief geweest;
- naam, leeftijd, adres, telefoonnummer van uw voorgedragen kandidaat;